Hierojan näyttötutkinto on väylä tärkeään ammattiin

hierojan näyttötutkinto

Mikä on hierojan näyttötutkinto?

Hierojan näyttötutkinnon suorittaminen on yksi tapa valmistua hierojaksi. Näyttötutkintoja järjestämässä ja valvomassa on tutkintotoimikuntia, jotka koostuvat opetushallituksen asettamista työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja joskus myös itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista. Nämä tutkintotoimikunnat myös antavat tutkintotodistukset valmistuville.

Hieronnan näyttötutkinnossa henkilö pääsee todistamaan hierojan ammattitaitonsa käytännön tilanteissa. Itse näyttötutkintotilanne on suunniteltu niin, että kokelaan taitoja, tietoja ja osaamista hieronnassa mitataan työelämää vastaavissa tilanteissa. Lisäksi kokelaiden on usein pystyttävä kartoittamaan hieronta-asiakkaansa pulmat ja syyt hierojakäynnille tarkemmin kuin tosielämän asiakaskohtaamisessa, sillä tavallisessa arjessa yhtä perusteelliselle kartoitukselle on harvoin aikaa. Pohditko, olisiko hierojan näyttötutkinto sinulle sopiva tapa valmistua hierojaksi? Alla kuvaamme hieronnan näyttötutkinnon suorittamisen vaiheita yleisluontoisesti.

Ennakkoon tehtävät valmistelut

  • Aluksi sinun kannattaa tutustua hieronnan näyttötutkinnon perusteisiin ja vaatimuksiin, jotta valmistautumisesi on mahdollisimman tehokasta.
  • Seuraavaksi sinun täytyy etsiä oppilaitos tai jokin muu paikka, joka järjestää hierojan näyttötutkintoja.
  • Sinun kannattaa tehdä opiskelusuunnitelma tutkinnon suoritusta varten ja varmistaa, että ammattitaitosi on jo riittävällä tasolla näyttötutkintoa varten.

Hierojan näyttötutkinnon osat

Hierojan näyttötutkinnossa testataan, osaako kokelas erottaa hieronnan osa-alueet toisistaan, ja tunnistaa, milloin asiakas tarvitsee tietynlaista hierontaa. Eri hierontatyyppejä ovat esimerkiksi klassinen hieronta, urheiluhieronta ja faskiahieronta, ja jokaisella hierontatyypillä on omat vaatimuksensa ja kriteerinsä.

Itse näyttötutkinnon suoritus voi tapahtua esimerkiksi oppilaitoksessa, hierontasalissa tai muussa työympäristössä. Kokelaan tulee osoittaa ammattitaitonsa todellisessa työtilanteessa kartoittamalla asiakkaan tarpeet ja sen jälkeen toteuttamalla niiden mukaisen hierontahoidon.

Tarkkaan määritellyt arvioijat tutkintotoimikunnista seuraavat suoritustasi ja suorittavat arvioinnin hierojan näyttötutkinnolle määritetyillä kriteereillä.

Hierojan näyttötutkinnon arviointi

Arviointi perustuu hierojan näyttötutkinnolle määriteltyihin kriteereihin. Kun hierojan näyttötutkinnon suorittaja esittelee osaamistaan, häntä arvioidaan seuraavista Opetushallituksen määrittämistä asioista:

  • Kokelaalla on taito työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutusalan asiakaspalvelutehtävissä.
  • Kokelas kykenee edistämään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ohjaamalla heitä terveellisiin elämäntapoihin ja kannustamalla heitä pitämään omaa toimintakykyään yllä sekä edistämään sitä.
  • Kokelaalla on taito hieroa eri-ikäisiä, terveitä ja eri kansansairauksia sairastavia ihmisiä suunnitelmallisesti ja turvallisesti sekä käyttää moniammatillista asiantuntijaverkostoa oman työnsä tukena.

Näyttötutkinnon arvioinnissa otetaan huomioon sekä kokelaan suoritusten laatu että hänen tietämyksensä alasta. Kun kokelas on esitellyt osaamisensa tasoa, hierojan näyttötutkinnon arvioijat päättävät, onko hän saavuttanut vaaditun ammattitaidon. Jos näin on ja näyttötutkinto on suoritettu hyväksytysti, kokelas on saanut hierojan pätevyyden.

Hierojan näyttötutkinnon tutkintotodistus

Kun kokelas on suorittanut kaikki tutkinnon osat hyväksytysti, hän saa hieronnan näyttötutkintotodistuksen.

Todistus on osoitus hierojan ammattitaidosta, ja se avaa monia ovia työmarkkinoilla. Se lasketaan myös toisen asteen tutkinnoksi, joten jos haaveenasi on fysioterapeutin ammatti, hierojan näyttötutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakea korkeakouluun ja saavuttaa tavoitteesi.

Lisäksi monista hierojan näyttötutkintoon valmistavista koulutuksista saat jo etukäteen hyviä eväitä myös fysioterapian opiskeluun, joten vaikka et työskentelisi hierojana pitkään, hierojan näyttötutkinnon suorittamisesta on varmasti hyötyä.

Muista myös, että hieronnan ala kehittyy jatkuvasti, joten hierojien on tärkeää pysyä ajan tasalla uusista tekniikoista ja menetelmistä. Vaikka pätevyys olisikin kerran saavutettu, itseään on tärkeää muistuttaa perehtymään alan uusiin tuuliin.

Esimerkiksi jatkokoulutukset ja erikoistuminen tiettyihin hierontatekniikoihin tai -alueisiin voi olla hyvä idea, ja se myös pitää työskentelyn mielenkiintoisena.

Hieronnan näyttötutkinnon suorittaminen vaatii sitoutumista, harjoiteltuja käytännön taitoja ja teorian tuntemusta. Onnistunut tutkinnon suorittaminen antaa vahvan pohjan hierojan uralla etenemiseen ja auttaa vahvistamaan omaa ammatti-identiteettiäsi hierojana.

Samankaltaiset artikkelit