Ulkovalaistus perinteisellä tekniikalla kuluttaa taloyhtiössä paljon energiaa

Onko tarkoitus uusia ulkovalaistus taloyhtiössänne?

Säästöjä kannattaa hakea valaistuksen uudistamisesta LED-tekniikaksi.

On hyvä muistaa, ettei perinteisen valaistustekniikan käyttämä energia tuo mitään lisäarvoa ja siksi uusi LED-valaistus kannattaa valjastaa helposti osaksi energiatehokkuutta.

Meillä Suomessa on paljon pimeitä tunteja vuodessa ja näiden aikojen valaisemiseen käytetään merkittävä määrä energiaa

Hyvin suunniteltu ulkoalueen LED-valaistus on energiatehokas ja pitää ulkovalaistuksen elinkaarikustannukset matalana, tarkoittaen pitkällä aikavälillä tuhansien eurojen säästöjä taloyhtiölle.

Hyvässä suunnitelmassa tulisi huomioida:

  • Tuotteiden todellinen elinkaari olisi hyvä olla noin 20 vuotta. Valaistus suunnitellaan standardien mukaan energiatehokkaaksi ja pitkäikäiseksi
  • Valaistus on mitoitettu oikein, valoa on oltava juuri oikea määrä, ei liian vähän eikä liian paljon
  • Toteutuksessa tulisi myös huomioida kiinteistön ulkonäkö ja ympäristö

Elohopealamppujen ja kellastuneiden valaisinkupujen aika alkaa olla ohitse. Moderni LED-valaistus tarjoaa merkittävää parannusta energiatehokkuuteen ja paremmat asuinolosuhteet.

Muistathan, että kun tavoitellaan säästöjä vaihtamalla vanha valaistus LED-valaistukseksi, kannattaa huomio kiinnittää valaistuksen elinkaarikustannuksiin.

Matalaa elinkaarikustannusta saadaan harvoin pelkällä LED-lampun vaihdolla tai pelkillä matalawattisen LED-valaisimen asennuksella.

Valaistusta ostaessa ongelmana usein on:

  • Keskitytään liikaa tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin 
  • Tärkein kriteeri on edullisin investointihinta 
  • Kunnollista valaistussuunnittelua ei tehdä
  • Ei ymmärretä mistä elinkaarikustannus muodostuu

Jos suunnittelutyötä ja asiakkaan tarvetta ei ole käyty perusteellisesti läpi tai kaikkia energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ei ymmärretä, energiatehokkuus ei parane niin paljon kuin olisi mahdollista

Hyvin toteutetulla kokonaisuudella saadaan merkittävästi enemmän säästöjä aikaan

Koko kiinteistön energiatehokkuus paranee keskimäärin 10% – 50% riippuen siitä onko kyse rivitalo vai kerrostalo kohteesta.

Valoram - Ulkovalaistus
Toteuttamassamme kohteessa on 24 ulkovalaisinta. Kaikki vanhat valaisimet vaihdettiin uusiin LED-valaisimiin. Kokonaisäästöt ovat 1 500€ vuodessa ja koko kiinteistön energiatehokkuus parantui 9,7%.

Hyvän ja huonon valaistuksen ero elinkaarikustannuksissa on kymmeniä tuhansia euroja vuosien saatossa. Suurimmat erot muodostuvat valaistuksen todellisesta elinkaaresta.

Valaistus joka maksaa investointivaiheessa 20 000 € voi kestää käytössä 25 vuotta. Jos valaistuksen hinta on 15 000 € mutta käyttöikä 12 vuotta, joudutaan valaistus uusimaan puolessa välissä pidemmän elinkaaren valaistusta ja näin elinkaaren kustannus nousee 10 000 € korkeammaksi kuin pidemmän elinkaaren valaistus.

Esimerkki on ihan todellinen, valaistusten elinkaarissa on eroa. Lisäksi valaistuksen kustannuksista syntyy 30 – 50 % elinkaaren aikana jolloin edellä mainitun esimerkin hintavaikutus 20 vuodelle voi olla vieläkin suurempi.

Jutussa sanotaan että sama valaisin on palanut vuodesta 2013 lähtien. Jos tieto pitää paikkansa on yhden valaisimen käyttö maksanut sähköllä mitattuna noin 300 €. Ja kyseessä oli vain yksi lamppu.

Onnistuneessa hankkeessa huolellinen suunnittelutyö yhdessä syvän asiakasymmärryksen kanssa tuo parhaan lopputuloksen.

Pelkästään suunnittelupöydän ääressä taloyhtiölle suunnitellulla valaistuksella harvoin saadaan energiatehokkuuden kannalta parasta lopputulosta.

On ymmärrettävä mistä hyvä valaistus koostuu:

Muutama huomio hyvin toteutetusta valaistushankeesta

  • Uusi valaistus toteutetaan aikataulussa ja toimittaja pitää huolen, ettei asukkaille aiheudu tarpeetonta häiriötä.
  • Asiakas pidetään ajantasalla aikatauluista ja tiedottamisen on avointa ja sitä on riittävästi
  • Projekti on dokumentoitu hyvin jotta pidemmänkin ajan päästä saadaan selvillä mitä ja miten on tehty.
Mieti hetki mitä tuotteita ostat ja mistä

Samankaltaiset artikkelit