Hautaustoimisto Vantaa: Apua tuhkauksen järjestämiseen

hautaustoimisto vantaa

Vainajan tahto otetaan aina huomioon

Hautaustoimistot Vantaalla ja muuallakin osaavat opastaa asiakkaitaan tuhkauksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden osalta. Tuhkaus ja vainajalle sopivan uurnan valinta ovat tärkeitä päätöksiä, joita läheisten tulee pohtia hautauksen yhteydessä. Tuhkaus on prosessi, jossa vainajan ruumis poltetaan, ja siitä syntyy tuhkaa. Tuhka voidaan joko sijoittaa uurnaan, tai ripotella esimerkiksi johonkin vainajalle merkitykselliseen paikkaan, kuten tiettyyn järveen tai metsään.

Tuhkaus on usein vaihtoehto perinteiselle maahan hautaamiselle. Perhe ja vainajan läheiset voivat päättää tuhkaamisesta vainajan toiveiden tai kulttuuristen näkökohtien perusteella. Usein vainajalla itsellään on ollut toivomus siitä, haluaako hän tulla tuhkatuksi, ja siksi hänen toiveensa on aina tärkeää selvittää hautajaisia järjestettäessä. Olemme myös koonneet tähän artikkeliin muita asioita, jotka liittyvät tuhkaukseen ja uurnan valintaan.

Tuhkausprosessin eteneminen

Hautaustoimistossa Vantaalla ja muissakin kaupungeissa asiakkailta kysytään heti aluksi, ovatko he pohtineet arkku- vai tuhkahautausta, jota kutsutaan myös polttohautaukseksi. Kun vaihtoehdoista valitaan polttohautaus, hautaustoimisto alkaa järjestellä siihen tarvittavia asioita. Vainaja viedään krematorioon arkussa, ja myös itse tuhkaus toteutetaan arkussa. Arkulla onkin tärkeä rooli myös tuhkahautauksissa, sillä se on myös esillä siunaus- tai jäähyväistilaisuudessa.

Useimmissa tapauksissa vainaja tuhkataan vasta siunauksen jälkeen, ja tuhkaus tehdään yleensä ennen siunausta vain painavasta syystä, kuten esimerkiksi vainajan pitkästä kuljetusmatkasta tai vakaumuksellisista syistä. Tuhkaus suoritetaan erityisessä, siihen tarkoitetussa uunissa. Tuhkaus kestää yleensä jotakin tunnin ja puolentoista tunnin väliltä.

Jos vainaja tuhkataan, siunaustilaisuus on muuten hyvin samankaltainen, mutta arkkua ei yleensä kanneta kirkosta, vaan se jätetään alttarille. Kukat puolestaan viedään tulevalle hautapaikalle, muulle muistopaikalle, muistotilaisuuteen tai omaisten kotiin.

Uurnan valintaan liittyy useita asioita

Uurnalla tarkoitetaan kannellista astiaa, johon tuhkat sijoitetaan ja joka voidaan haudata hautausmaalle. Suomessa vainajan tuhkia ei saa säilyttää kotona, mutta jos tuhkat on ripoteltu tai haudattu johonkin, pelkän uurnan saa ottaa muistoksi kotiin. Jos uurnakäytännöistä herää kysymyksiä, niitä voi aina esittää hautaustoimistolle Vantaalla tai muissa kaupungeissa.

Uurna voidaan valmistaa erilaisista materiaaleista, kuten puusta, metallista, lasista tai keramiikasta, ja siinä voi olla erilaisia koristeluja tai kaiverruksia. Jos uurna halutaan haudata vesistöön, voidaan käyttää erityistä vesistöuurnaa, joka hajoaa vedessä hitaasti. Uurna valitaan useimmiten vainajan toiveiden, perheen mieltymysten, kulttuuristen näkemysten ja budjetin mukaan.

Uurnan voi myös valmistaa itse, mutta silloin on tärkeää selvittää, minkä kokoinen uurnan on hyvä olla mitoiltaan ja tilavuudeltaan. Yksi vaihtoehto uurnan hankinnalle on myös käyttää uurnapussia, joka käytetään yleensä silloin, kun pelkät tuhkat on tarkoitus sirotella tai haudata jonnekin muualle kuin hautausmaalle.

Jos uurna haudataan hautausmaalle, se voidaan sijoittaa maahan perhehaudassa tai erillisessä haudassa. Hautaustoimistot Vantaalla ohjeistavat, että Suomen laki määrää, että vainajan tuhka on haudattava tai sijoitettava yhteen paikkaan viimeistään vuoden päästä tuhkaamisesta. Tuhka luovutetaan omaisille vasta silloin, kun tiedetään, mihin tuhka sijoitetaan, ja siitä ilmoitetaan kirjallisesti krematoriolle.

Hautaustoimistot Vantaalla auttavat uurnan ja tuhkahautauksen kanssa

Uurna on usein paitsi kaunis lepopaikka tuhkille, myös symboliikkaa kantava esine. Se edustaa vainajan muistoa ja antaa tilaisuuden muistelulle ja kunnioitukselle ilman tuhkiakin. Uurnan valinta ja tuhkauksen järjestäminen ovat henkilökohtaisia päätöksiä, jotka perustuvat vainajan toiveisiin ja perheen tarpeisiin. On tärkeää keskustella näistä asioista huolellisesti perheen ja mahdollisesti uskonnollisen johtajan tai hautaustoimiston kanssa, jotta voidaan varmistaa, että kaikki toiveet ja kulttuuriset näkökohdat otetaan huomioon hautajaisten järjestelyissä.

Tuhkahautaukseen liittyy monia osa-alueita, joissa on paljon muistettavaa, ja siksi asiassa kannattaa kääntyä alan ammattilaisen puoleen. Esimerkiksi hautaustoimistot Vantaalla ja muissa kaupungeissa ovat järjestäneet monia vastaavia tapahtumia, joten heiltä voi aina kysyä apua.

Samankaltaiset artikkelit