Yrittäjän ammattitutkinto vie yritystoimintasi uudelle tasolle

Yrittäjänä toimiminen ei ole ainoastaan substanssiosaamisen tuottamista asiakkaille. Yrittäjyyteen liittyy myös merkittävänä osa-alueena yritystoiminnan pyörittäminen ja kehittäminen. Erityisesti markkinointi- ja myyntitaitojen ylläpitäminen ja päivittäminen nopeasti muuttuvassa maailmassa ovat yrittäjälle elinehtoja. Erityisesti luovien alojen yrittäjille suunnatussa yrittäjän ammattitutkinnossa perehdytään yrityksen liiketoiminnan sekä yrittäjän omien myynti- ja markkinointitaitojen kehittämiseen.

Miksi yrittäjän kannattaa panostaa oman osaamisen kehittämiseen, eikä vain tyytyä työllistämään itsensä?

Yrittäjä tarvitsee myös yritystaitoja

Menestyäkseen yrittäjänä, tulee yrittäjällä olla riittävästi oman alansa asiantuntemusta ja ammattitaitoa. Usein tämä ei itsessään kanna kovinkaan pitkälle, jos vaikka markkinatilanne äkisti muuttuu. Suomi.fi artikkelin mukaan yrittäjän taitoihin kuuluu substanssiosaamisen lisäksi myös yrittäjyystaitoja, joista tulisi jatkuvasti kehittä, jotta yritys pysyy muutoksessa ja kehityksessä mukana.

Yrittäjyystaitoja ovat muun muassa yritystoiminnan ja taloudenhallinnan periaatteiden ymmärtäminen sekä yrittäjyyteen liittyvien velvollisuuksien ja säädösten tunteminen. Jos tekee esimerkiksi yrittäjänä kuluttajakauppaa, on tunnettava kuluttajansuojalakia. Näiden lisäksi yrittäjän on osattava ideoida ja kehittää olemassa olevia tai uusia tuotteita ja palveluja, suunnitella yrityksen toimintaa tulevaisuuteen, kehittää myyntiä ja markkinointia sekä johtaa itseään ja mahdollisia työntekijöitään.

Onneksi yrittäjien ei tarvitse kamppailla näiden asioiden kanssa yksin, sillä yrittäjyydestä järjestetään erilaisia koulutuksia, joista yrittäjän ammattitutkinto on oiva keino kehittää omia yritystaitoja. Koulutukseen osallistuminen madaltaa kynnystä esimerkiksi laajentaa omaa yritystoimintaa tai muuten kehittää omia ideoita eteenpäin.

Yrittäjän ammattitutkinto kehittää yrittäjän myynti- ja markkinointitaitoja

Nykypäivän digitaalinen ympäristö asettaa yrittäjille vaatimuksia myynti- ja markkinointitaidoille. Kilpailu näkyvyydestä on kovaa ja se vaikuttaa suoraan asiakashankintaan. Digitaalinen markkinointi ja myyntiosaaminen kannattaakin nähdä olennaisina kilpailutekijöinä, eikä vain pakollisena pahana, jota täytyy tehdä.

Digitaalisen markkinoinnin eri kanavat ja työkalut tarjoavat yrittäjille todella tehokkaan keinon saavuttaa kerralla laajoja yleisöjä. Verkossa yrittäjä voi saada brändilleen näkyvyyttä esimerkiksi hyödyntämällä sosiaalisen median eri kanavia tai muita digitaalisia välineitä. Näkyvyyden lisääntyminen houkuttelee uusia asiakkaita tutustumaan yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Ilman digimarkkinointiosaamista potentiaaliset asiakkaat eivät välttämättä löydä yrityksen luokse ja tällöin menetetään turhaan arvokkaita liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrittäjän ammattitutkinnossa korostetaan myös sitä, että hyvät myynti- ja markkinointitaidot auttavat yrittäjää hankkimaan uusia asiakkaita, mutta myös sitouttamaan jo olemassa olevia asiakkaita. Erilaisten digitaalisten myyntikanavien kautta on helppo kommunikoida asiakkaiden kanssa ja tarjota heille esimerkiksi neuvoa tai ratkaisuja ongelmiin. Sitoutunut asiakas on yrittäjälle aina edullisempi kuin uuden asiakkaan hankinta.

Yrittäjän ammattitutkinto antaa eväitä kilpailukyvyn parantamiseen

Kilpailu asiakkaista ja markkinaosuuksista on nykyään kovaa ja haastavaa. Ei ole olemassa yhtään helppoa markkinaa ja kaikkien asiakkuuksien eteen on tehtävä kovasti töitä. Kun kilpailuetu on vaivalla hankittu, ei yrittäjän kannata jäädä lepäämään laakereilleen. Jotta hankittua kilpailuetua ei menetetä, on yrittäjän oltava valmis kehittymään jatkuvasti. Tämä pätee myös yrittäjätaitojen kehittämiseen.

Ne yrittäjät, joilla on kehitysmyönteinen asenne, pärjäävät kilpailluilla markkinoilla parhaiten. Kun digimarkkinointitaidot ja myynnin parhaat käytänteet ovat ajan tasalla, on yrittäjän mukavampi keskittyä substanssiosaamisensa tuottamiseen. Jos yritystaidot ovat retuperällä, voi yrittäjyydestä tulla raskasta ja jopa epämiellyttävää puurtamista. Kun perusta on kunnossa, sen päälle on hyvä rakentaa uutta.

Yrittäjän ammattitutkinto antaa yrittäjille paljon ajatuksia ja konkreettisia työkaluja oman yritystoiminnan kehittämiseen. Yrittäjä ei koskaan ole valmis, vaan aina tulisi olla halu ja valmius kehittää uutta. Yrittäjän ammattitutkinto on myös siitä mielekäs tapa kehittää yritystoimintaa, sillä sen aikana yrittäjät pääsevät tapamaan ja sparrailemaan toisiaan. Vertaistuki varsinkin yksinyrittäjille on todella arvokasta ja tärkeää.

Samankaltaiset artikkelit