Sopimusvakuus (vuokrasopimus)

Sopimusvakuus maksetaan aina ennen avainten luovuttamista ja hallinto-oikeuden siirtymistä. Sopimusvakuuden maksamiseen on muutamakin toimintatapa, joiden käytöstä kannattaa sopia vuokranantajasi kanssa hyvissä ajoin ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Perinteisen rahallisen vuokravakuustalletuksen lisäksi on vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten pankin avaama vuokravakuustili, Kelan maksusitoumus tai sopimusvakuuden takaus.

Takaustilanteessa vuokrasopimuksesta ulkopuolinen taho sitoutuu korvaamaan vuokranantajalle vuokrasuhteen aikana tapahtuneita laiminlyöntejä tai maksamattomia vuokrasaatavia. Näistä vuokralainen luonnollisesti vastaa aina jälkikädessä takauspalvelua tarjoavalle yritykselle. Takauspalvelun käytöstä vuokralainen tai vuokranantaja maksavat kuukausittaista palkkiota, mutta silloin vuokralaisen ei tarvitse sitoa tuhansien eurojen talletuksia vuokrasuhteen ajaksi ollenkaan, joka saattaa olla isokin kynnys esimerkiksi vähätuloiselle opiskelijalle.

Yleisesti sopimusvakuudesta (vuokrasopimus)

Sopimusvakuuden tarkoitus käytännössä on turvata vuokralleantajan selustaa vuokrasuhteessa vaarsinkin niiden tilanteiden varalle, jos vuokralainen ei hoitaisi asianmukaisesti sovittuja velvoitteita, kuten vuokranmaksua ja/tai huoneiston kunossapitämistä.

Vakuuden määrä on sovittavissa vuokralaisen sekä vuokranantajan kesken, kunhan se on 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa. Vakuuden määrä tulee ehdottomasti kirjata vuokrasopimukseen. Lisäksi vakuuden viimeinen toimituspäivä olisi ehdottoman hyvä merkitä vuokrasopimukseen. Jos vakuutta ei toimiteta sovittuun päivämäärään mennessä, vuokrasuhde todetaan rauenneksi automaattisesti. Lisäksi vakuus suositellaan pyytää toimitetuksi aina ennen avain luovuttamista, sillä kun avaimet ovat vaihtaneet omistajaa, laki on käytännössä vuokralaisen puolella siitä eteenpäin.

Usein kysytyt kysymykset

1. Terminä vuokravakuus vai sopimusvakuus?

Sillä on merkitystä, kutsutaanko vakuutta vuokrasopimuksessa vuokravakuudeksi vaiko sopimusvakuudeksi. Nimittäin vuokravakuus suojaa nimensä mukaisesti vain ja ainoastaan vuokrien suorittamista. Kun taas sopimusvakuus suojaa vuokranmaksun lisäksi myös muilt velvoitteilta, sopimusrikkomuksilta sekä laiminvelvoitteilta. Kuten asunnon vaurioituiselta tai loppusiivouksen jättämättä tekemiseltä. Näin ollen vakuuden muotona tulisi aina käyttää sopimusvakuutta.

Vuokravakuus ja sopimusvakuus ovat kaksi eri asiaa. Vuokravakuus suojaa vuokranantajaa nimenomaan vuokranmaksun laiminlyömiseltä. Sopimusvakuus taas suojaa vuokrarästien lisäksi mm. asunnon vaurioittamiselta sekä muilta sopimusrikkomuksilta. Vakuus kannattaa aina sopia sopimusvakuutena.

2. Voinko kuitata viimeisen vuokran vakuudesta?

Emme suosittele kuittaamaan viimeisintä vuokraa vakuudesta. Koska kuten aiemmin ylempänä todettiin, sopimusvakuutta on mahdollista hyödyntää lisäksi myös asunnon vaurioiden kuittaamiseen. Eli mikäli vainkoja olisi sattunut vuokrasuhteen aikana, ne paljastuvat usein muuton jälkeen. Mikäli kuitenkin vuokra pidätetään vakuudesta, summa tulee muistaa tulouttaa vuokratuloiksi ja ilmoittaa sekin veroilmoituksessa vuokratulona.

3. Mitä tarkoittaa omavelkainen takaus?

Vuokrasuhdetta solmiessaa ja vuokrasopimusta laadittaessa on mahdollisesti sovittu omavelkaisesta takauksesta. Omavelkainen takaus tarkoittaa sitä, että vuokrasuhteesta ulkopuolinen henkilö (takaaja) takaa vuokrasuhteen velvoitteiden täyttymisestä vuokralaisen puolesta. Eli jos vuokralainen ei itse täyttäisi velvoitteita, kuten vuokranmaksu tai huoneiston kunto, takaaja voi joutua vastuuseen henkilökohtaisesti ja voi joutua maksumieheksi vuokralaisen puolesta.

4. Miten pian vakuus tulee palauttaa?

Käytännössä sopimusvakuus tulee palauttaa ilman viivytyksiä vuokrasuhteen päätyttyä. Myös niin voidaan tehdä, että vuokrasopimukseen merkitään määräaika, johon mennessä vakuus tulee palauttaa. Asuinhuoneenvuokralaissa (ahvl) ei määritellä erillistä, tarkkaa palautusaikaa, mutta kohtuullisena nyrkkisääntönä voitaisiin pitää, että vakuus palautetaan 7-14 päivän päästä vuokrasuhteen päättymisestä.

Sopimusvakuus ja sen käytännöt

Sisäänmuuttavan vuokralaisen olisi hyvä pyytää vuokranantajaa dokumentoimaan ja valokuvamaan asunnossa mahdollisesti olevat virheet ja kulumat, joita asunnossa on ollut jo valmiiksi. Näin vuokralainen varmistuu siitä, ettei hän joudu maksamaan jonkun jo aikaisemmin aiheuttaneita vahinkoja.

Vuokranantajan tulee huolehtia vakuusrahoista huolellisesti, eikä niitä saa missään nimessä sekoittaa muihin varoihin. Pahimmassa tapauksessa tällainen menettely voi johtaa jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen, mikäli vakuuden saaja on käyttänyt vakuusrahoja edes hetkellisesti. Jos sopimusvakuutena on käytetty sitoumusta vahinkovakuutusmaksujen suorittamisesta, niin silloin maksettuja vakuutusmaksuja ei tarvitse myöskään palauttaa. Mutta sitoumus itsessään ei ole voimassa enään vuokrasuhteen päätyttyä.

Lähivuosina on ollut paljon sellaisia tilanteita, joissa vuokranantajat pyrkivät vuokrasuhteen päätyttyä pidättämään sopimusvakuudesta asunnon korjaus- ja/tai remonttikustannuksia sillä perusteella, että asunnossa olisi vuokrasuhteen aikana tapahtunut vaurioilla. Eli toisin sanoen tekaistaan vaurioita.

Samalla tavalla toisinaan tekaistaan myös huoneiston siivouskuluja vuokralaisen piikkiin. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 2 luvun 25 §:n mukaan vuokralainen ei kuitenkaan vastaa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta. Siitä että asunnon kunossapitovastuu kuuluisi vuokralaiselle, on täysin mahdollista sopia vuokrasopimusta laadittaessa. Esineiden kuten taulujen, julisteiden, hyllyjen sekä muiden vastaavien kiinnittäminen seinille ja niistä koituvien reikien syntyminen ei siis ole kiellettyä.

Samankaltaisia artikkeleita