pa-svenska

Språktjänster på, från och till svenska

Idoit services erbjuder olika språktjänster bland annat från och till svenska.

Översättning: Vi gör översättningar exakt, pålitligt och med omsorg. Förutom saktextöversättningar är vi specialiserade på audiovisuell översättning, dvs. undertextning av företagsvideon, program och filmer. Vi översätter:

 • till svenska från finska, engelska och norska
 • till finska från svenska, engelska och norska
 • till engelska från svenska och finska

Språkundervisning: Vi erbjuder skräddarsydd svenskaundervisning inom det tema som kunden önskar, i kundens utrymmen. Vi har undervisat hos olika företag bland annat hur kunder betjänas på svenska.

Innehållsproduktion: Inom innehållsproduktion är vi inriktade på printmedia, dvs. vi producerar tidningsartiklar och kan exempelvis producera hela medlems- och kundtidningar, både på svenska och finska. Även broschyrer, webbsidor och reklamer kan beställas via oss och vårt sakkunniga nätverk.

Språk

 • svenska
 • finska
 • engelska
 • norska

Expertisområden

 • kultur
 • marknadsföring & webbsidor
 • turism
 • miljö & ekologi
 • utbildning & socialbranschen
 • årsöversikter & förhållningsregler
 • media & journalism

Serviceformer

 • saktextöversättning
 • audiovisuell översättning (översättning av videon, program och filmer)
 • språkgranskning och korrektur av svenska
 • skräddarsydd svenskaundervisning för företag och privatpersoner
 • produktion av tidningsartiklar och tidningar på svenska och finska
 • innehållsproduktion (webbsidor, broschyrer)

Kontakt

Jetstar     
Maria Wirén-Malo
mariawm (at) iki.fi
+358 45 257 6363