Neuvoja käännöstyön tilaajalle

Neuvoja käännöstyön tilaajalle

Aikataulu ja yhteydenpito kääntäjään

  •        Jos tietty vaadittu toimitusaika on tiedossa, ilmoita se kääntäjälle heti ensimmäisessä yhteydenotossa (mahdollisimman tarkasti, pvm ja kellonaika).

Erittäin kiireellinen käännös, joka edellyttää viikonloppu- ja iltatyötä, maksaa yleensä enemmän kuin normaalityöaikana tehty käännös.

Kun olet saanut tarjouksen kääntäjältä, ilmoitathan hänelle, jos tarjousta ei hyväksytä tai et tarvitsekaan käännöstä.

Kääntäjälle on hyvä ilmoittaa yhteyshenkilö, jolta saa lisätietoja käännettävästä tekstistä.

Julkaistavat tekstit kannattaa lähettää kääntäjälle oikoluettavaksi, mikä on otettava huomioon aikataulussa.

Tekstin käyttötarkoitus ja oheismateriaali 

  •         Mihin tarkoitukseen käännettyä tekstiä käytetään (suullisesti vai kirjallisesti, missä maassa pääasiallisesti, laajalle vai rajatulle kohderyhmälle jne.)?

Jos sinulla on käännettävää tekstiä koskevaa oheismateriaalia lähde- ja/tai kohdekielellä, siitä on kääntäjälle apua käännöstyössä. Varsinkin kaksi- tai monikieliset sanastot ovat suureksi avuksi. 

Jos käännettävään tekstiin liittyy kuvia, joita ei ole mukana varsinaisessa tekstissä, kuvat on hyvä toimittaa kääntäjälle tausta-aineistoksi. 

Kääntäjä säilyttää käännettävän tekstin sisällön, tyylin ja muodon. Jos haluat, että käännös poikkeaa käännettävästä tekstistä esim. tyyliltään, mainitse asiasta kääntäjälle ja määritä tarkasti, millaisen käännöksen haluat. 

Tarvitaanko käännös auktorisoituna eli virallisesti vahvistettuna? Tällöin on yleensä kyse virallisen asiakirjan käännöksestä. Auktorisoinnista kääntäjä veloittaa erillisen veloituksen.

  •      Käännettävän tekstin muoto 

          Pdf-muotoinen käännettävä teksti toimitetaan yleensä esim. Word-muodossa, koska pdf on julkaisuohjelma. Kääntäjän kannalta sopivimpia tiedostomuotoja ovat Word, Excel ja PowerPoint. Pdf-tiedostoa voi käyttää tarjouspyyntöä varten. 

Nettisivujen käännös onnistuu helpoiten Word-tiedostossa, johon nettisivun lähdekieliset tekstit on poimittu. Tekstit kannattaa poimia ennen toimeksiantoa. 

Kun käännettävässä tekstissä on esimerkiksi kuvien sisällä tekstiä, jota kääntäjä ei pysty muokkaamaan, tekstit on käännettävä erilliseen tiedostoon. Tämä saattaa aiheuttaa kuvan lisämuokkaustarvetta. Muokattu tiedosto kannattaa lähettää kääntäjälle oikoluettavaksi.

Käännöksen hinnanmuodostus

  •      Käännöksen hinta voi muodostua joko käännettävän tai käännetyn tekstin sivujen, rivien, sanojen tai merkkien perusteella tai tuntiveloituksena. Nykyisin tavallisimpia veloitusperusteita ovat käännettävän tekstin sana tai rivi tai käännetyn tekstin rivi. 

Useimmat kääntäjät ovat arvonlisäverovelvollisia ja ilmoittavat usein verottoman hinnan, johon arvonlisäveron osuus lisätään laskutusvaiheessa. 

Varmista aina viimeistään tilausvaiheessa, mitä veloitusta kääntäjä käyttää, lisätäänkö arvonlisäveron osuus ilmoitettuun hintaan ja miten hän määrittelee esim. rivin tai sivun (rivi on yleensä 60 merkkiä ja ns. kääntäjän sivulla on 1560 merkkiä, mutta muitakin veloitusperusteita on käytössä). 

Jos sinulla on käytössä valmis teksti, joka pitää kääntää, kääntäjä antaa mielellään kiinteän hinnan käännöstyölle. Näin sekä asiakkaalla että kääntäjällä on sama ja selkeä käsitys käännöstyön hinnasta.        Kääntäjällä on yleensä minimiveloitus yksittäisiin tilauksiin.

Käännöstyön hinta saattaa joissakin tapauksissa tuntua korkealta. Kyse on kuitenkin mittatilaustyöstä, jossa tietty ainutlaatuinen teksti käännetään tarkasti merkitys merkitykseltä, sana sanalta toiselle kielelle.