Hyödyllisiä linkkejä

Hyödyllisiä linkkejä

Tältä sivulta löydät hyödyllisiä kieliammattilaisten toimintaan liittyviä linkkejä.

Suomalais-venäläinen verkko-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen sanasto sisältää n.680 termiä. Tästä pääset sen digitaaliseen versioon.
Sanasto on laadittu EdNet - Cross-border Networks and Resources for Common Challenges in Edudation -hankkeessa.
Julkaisija: Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kouvolan yksikkö.

Valtionhallinnon sanastoa.
Valtioneuvoston termipankki valter.fi sisältää valtioneuvostossa ja valtionhallinnossa laadittuja sanastoja eri kielillä.

Nykysuomen sanakirja
Kotimaisten kielten keskuksen suomen kielen sanakirja on apuna mm. sanojen oikeinkirjoituksessa. Sanakirja on osoitteessa: www.kielitoimistonsanakirja.fi

Nelikielinen Elintarviketurvallisuussanasto on osoitteesta:
www.projectglossary.eu/download/food_safety_glossary.pdf
Sanasto sisältää noin 650 englannin- ja suomenkielistä termiä sekä noin 750 venäjänkielistä termiä. Sanasto on varustettu suomalais-englantilaisella, venäläis-englantilaisella ja kiinalais-englantilaisella hakemistolla. Tärkeimpiä osa-aihealueita ovat elintarviketurvallisuuteen kohdistuvat vaarat ja elintarviketurvallisuuden hallinta. Sanasto on laadittu EAKR:n rahoittamassa hankkeessa Elintarviketurvallisuus vientituotteeksi (2011−2013).
Julkaisija: Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kouvolan yksikkö.

EU-termistö kaikilla EU- maiden kielillä.
EU-termistöä voi etsiä eri kielillä Inter Active Terminology for Europe -sivulta.

Suomen kieli digitaalisella aikakaudella
EU:ssa toteutettu projekti esittelee eri kieliä digitaalisella aikakaudella.
Katso sähköiset tiedostot
Tästä löydät suomen kielen

Hankeyhteistyön sanasto.
Kolmikielisestä EU:n ja Venäjän hankeyhteistyön sanastosta on ilmestynyt uusi, laajennettu laitos.
Sanasto on tarkoitettu suomalaisille ja venäläisille kääntäjille ja tulkeille, kansainvälisiä hankkeita
toteuttaville ja suunnitteleville organisaatioille sekä hankkeiden rahoituksesta ja valvonnasta
vastaaville viranomaisille.
Sanasto sisältää n. 1650 englanninkielistä, 1430 suomenkielistä ja 1730 venäjänkielistä termiä.
Uudessa laitoksessa on mm. päivitetty Suomen ja Venäjän ministeriöiden nimitykset sekä lisätty
Euroopan komission osastojen nimityksiä.

Apuväline sanastohakuihin.
Finto on suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu, joka mahdollistaa sanastojen julkaisun ja selailun.

Rakennusalan sanastoa
Virolainen rakennusinsinööri Tiit Masso on kehittänyt internet-pohjaisen sanaston, josta voi hakea rakennusalan termistöä suomeksi, viroksi ja englanniksi.

Rakennusalan sanastoa suomi-venäjä.

Golf-sanasto
Englangi-venäjä golf-sanasto.

Tieteen termipankki
Tutkijoiden talkoilla yhteistyössä toteuttama termipankki sisältää erikielisiä termejä monilta tieteen aloilta. Verkkopalvelu avattiin 2012 ja pilottihankkeessa aloja olivat kasvitiede, kielitiede ja oikeustiede. Termipankki.