Category: Kieli

Seuraava Poikilo-kierros 30.10. englanniksi

Viikolla 43 vietetään Kymenlaakson oppilaitoksissa lomaa. Siksi päätimme pitää Eurooppalaisilla kulttuurivierailukierroksillamme viikon tauona. Seuraavaksi keskustelukierros vedetään englanniksi. Toivotamme tervetulleiksi sekä kaikki englantia äidinkielenään puhuvat että englantia opiskelevat mielenkiintoiselle kierrokselle myyttien maailmaan. European languages at Poikilo Museum New way to explore the exhibition “Myth busters and travellers” We will get to know the exhibition together in […]

Eurooppalaiset kulttuurivierailut Poikilo-museoon

Syksyllä 2018 toteutamme Museoviraston myöntämän hankeavun turvin eurooppalaisia kulttuurivierailuita Poikilo-museoon. Keskustelevien museokierrosten vetäjinä toimivat kieliammattilaiset ja tavoitteena on yhdistää sekä Suomessa asuvia eurooppalaisen kielen puhujia että kieltä opiskelleita suomalaisia. Vierailuiden aikataulu ja lisätiedot.

Museoviraston kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Museovirasto on myöntänyt Linco kieliammattilaiset ry:lle rahoituksen teemavuoden hankkeeseen: Eurooppalaiset kulttuurivierailut. Lincon tavoitteena on luoda uusia käyttäjäryhmiä Kymenlaakson paikallisiin kulttuurikohteisiin. Hankkeessa Linco tarjoaa erikielisiä keskustelukierroksia Poikilo-museoihin. Vierailut toteutetaan syksyllä 2018. Vierailuiden aikataulu julkaistaan keväällä 2018.

Tekoäly ja kääntäminen

Google on esitellyt marraskuussa 2017 myyntiin tulevan Pixel Bud -nimisen langattoman kuulokkeen, joka tulkkaa puheen älypuhelimen avulla suoraan käyttäjän korvaan 40 kielellä, suomi mukaan lukien. Laite kääntää sekä käyttäjän puheen keskustelukumppanille että kumppanin puheen kuulokkeen käyttäjälle. Varsinainen kääntäminen tapahtuu Google Translaten avulla.

Euroopan kielten päivä 26.9.

Eurooppa on hyvin monikielinen, täällä puhutaan yli 200 kieltä. Euroopan kielten päivää vietettiin ensimmäisten kertaa Euroopan kielten teemavuonna 2001. Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto tekivät aloitteen teemapäivästä, jotta tuotaisiin esiin Euroopan kielten kirjoa, edistetään kielen ja kulttuurin monimuotoisuutta sekä kannustetaan ihmisiä opiskelemaan kieliä. Lisätietoja teemapäivän sivulta.  

Tulkin ammattitaidon merkityksestä

Mediassa on ollut näkyvästi esillä puutteellinen tulkkaus turvapaikkapäätösten yhteydessä. Asioimis- ja oikeustulkkauksen ongelmat, mm. tulkkeina toimiville maksettujen palkkioiden pienuus, on nostettu esille. Yhtä tärkeää tulkin ammattitaito on myös liikemaailmassa. Linco kieliammattilaiset keskustelivat aiheesta omassa tapaamisessaan elokuun lopulla.

Kites ry:n teemaryhmä puhuu tulkkauksesta

Seuraavan kerran teemaryhmä kokoontuu torstaina 8.6.2017 kello 15.00-16.oo  ja sen teemana on: Puhepohjainen vuorovaikutus ihmisen ja teknologian välisessä vuorovaikutuksessa.Teemaryhmätilaisuudet ovat avoimia kaikille ja veloituksettomia. Jos Kites ry  joutuu tilojen vuoksi rajoittamaan osallistumisia, etusija on Kites-jäsenillä. Lisätietoa tapahtumasta Kitesin kotisivulta.