Ammattisanasto

Ammattisanasto

Täältä löydät lisätietoa useimmin kysytyistä ammattikielemme termeistä.

Tulkkaustermistö

Etätulkkaus

Etätulkkaus eroaa tulkkauksesta vain niin, ettei tulkin tarvitse olla fyysisesti läsnä. Etätulkkaus voidaan suorittaa puhelimitse, web-kokouksena tai vastaavalla etäyhteydellä.

Konsekutiivitulkkaus

Tulkki tulkkaa puheen muistiinpanojensa perusteella silloin kun puhuja pitää tauon, muutaman lauseen n. 1-3 minuutin välein. Sopii parhaiten pienten ryhmien keskusteluihin ja arjen asiointiin.

Simultaanitulkkaus

Tulkki tulkkaa puheen lähes samanaikaisesti kuin tulkattava puhuu.Tällöin tarvitaan yleensä joko tulkkausvälineet (tulkkauskoppi) tai etätulkkausyhteys. Voi toimia myös kuiskaustulkkauksena enintään kahden henkilön välillä. Sopii parhaiten seminaareihin ja konferensseihin.

Käännöstermistö

Lokalisointi

Lokalisointi eli kotoistus tarkoittaa, että teksti tai tuote sovitetaan kohdekielen kulttuuriin ja perinteisiin. Kääntäjä ottaa huomioon kulttuurierot työssään, mutta laajemmat lokalisoinnit sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.

AV-kääntäminen

Audiovisuaalinen (lyh.av) kääntäminen on kääntämistä, josa kuva ja/tai ääni on yks käännetyn materiaalin elementeistä. Usein av-kääntämisenä käsitetään pelkästään tv-ohjelmien ja elokuvien kääntamistä, mutta av-kääntämisen alaan kuuluu myös esimerkiksi selostuskääntäminen, dubbaus, ooppera-ja musikaalikääntäminen, laulujen kääntäminen ja pelikääntäminen. Yhä useammin myös yritukset tekevät videoita nettisivuilleen, jolloin voidaan tarvita käännöksiä eri kielille.

Muu termistö

Markkinointiviestintä

Yrityksen ulkoisille sidosryhmille, pääasiassa asiakkaille, suunnattua
viestintää, joka pyrkii samaan aikaan tai lisäämään myyntiä.
Markkinointiviestinnän käytännön muotoja ovat muun muassa mainonta,
tiedotus ja myynninedistäminen.

Oikoluku

Tekstin mekaanista tarkistusta, jossa tarkistetaan, ovatko tekstin
yksittäiset sanat oikein kirjoitettuja, ovatko kaikki erikoismerkit
välittyneet oikein tekstinkäsittelyohjelmasta taittoversioon, onko
tavutus oikein jne. Oikoluvussa ei tarkisteta tekstin kieliopillisia
seikkoja.

Kielentarkistus

Tekstin rakenteellisten (kieliopillisten) seikkojen tarkistamista.
Sisältää yleensä myös oikoluvun. Käännetyn tekstin kielentarkistus
voidaan tehdä rinnan lähtötekstin kanssa, jolloin samalla tarkistetaan
lähtötekstin ja käännöksen sisällöllinen vastaavuus.

Termityö / sanastotyö

Työ, jonka tarkoituksena on kerätä, analysoida, tallentaa, muokata tai esittää käsitteitä ja niiden nimityksiä koskevaa tietoa.

Opaspalvelut ja rooliopastus

 Koulutettu matkailuopas tarjoaa opastettuja tutustumiskierroksia kertoen tosiasioita menneestä, nykyajasta ja tulevasta sekä tarinoita alueesta tai kohteesta. Kierroksia tehdään kävellen, polkupyörällä, linja-autolla tai henkilöautolla. Teemaopastuksella tutustutaan teeman mukaisesti alueeseen, kohteeseen tai kohteisiin. Rooliopas vie aikamatkalle roolin mukaiseen elämään. Opaspalveluihin voidaan sisälllyttää koko ryhmän kaiken ohjelman järjestäminen; suunnittelusta aina toteutukseen alueella.

Kielitestaus

Kielitestaus on henkilön tietyn kielen osaamisen testausta. Kielitestausta voidaan tarvita esimerkiksi, kun halutaan selvittää, osaako palkattava tarpeeksi hyvin tiettyä kieltä, minkä tason kieliopintoihin tietyn henkilön kannattaa suunnata, tai kun yritys on tilannut kielikoulutusta ja haluaa jaotella henkilöt eri tason kielikursseille. Kielitestauksella voidaan myös määritellä henkilön kielitaito eurooppalaisen kielikehyksen mukaisesti: A0-C2, jossa A0 vastaa alkeistason osaamista ja C2 melkein äidinkielen tasoa.