Museoviraston kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Museovirasto on myöntänyt Linco kieliammattilaiset ry:lle rahoituksen teemavuoden hankkeeseen: Eurooppalaiset kulttuurivierailut. Lincon tavoitteena on luoda uusia käyttäjäryhmiä Kymenlaakson paikallisiin kulttuurikohteisiin. Hankkeessa Linco tarjoaa erikielisiä keskustelukierroksia Poikilo-museoihin. Vierailut toteutetaan syksyllä 2018. Vierailuiden aikataulu julkaistaan keväällä 2018.