Tekoäly ja kääntäminen

Google on esitellyt marraskuussa 2017 myyntiin tulevan Pixel Bud -nimisen langattoman kuulokkeen, joka tulkkaa puheen älypuhelimen avulla suoraan käyttäjän korvaan 40 kielellä, suomi mukaan lukien. Laite kääntää sekä käyttäjän puheen keskustelukumppanille että kumppanin puheen kuulokkeen käyttäjälle. Varsinainen kääntäminen tapahtuu Google Translaten avulla.

Kommentti:

Tekoälyn mahdollisuudet elämän eri alueilla ovat olleet eri tiedotusvälineiden tiedeosioiden vakioaiheita jo pitkään. Tekoälyn on uumoiltu helpottavan ja tukevan ihmisen tekemää työtä lääketieteestä auton kuljettamiseen. Valtavien tietomäärien käsittely entistä tehokkaammilla tietokoneilla tuottaa varmasti uusia käytännön sovelluksia, joiden yhteydessä muistetaan lähes aina mainita koneellisen kääntämisen mahdollisuus. Google Translate ja Microsoft Translator ovat monille tuttuja ja usein käytettyjä apuvälineitä, kun vieraskielisen ilmaisun merkitys on saatava nopeasti selville tai lause on käännettävä oudommalle kielelle.

Tiettyjen samaan kieliperheeseen kuuluvien kieliparien välillä konekääntämisessä saavutetaan jo nyt hyviä tuloksia, mutta suomi ei ole parhaiten onnistuneiden kielten joukossa. Tämä johtuu muun muassa suomen kielen poikkeavasta rakenteesta: suomessa sanojen vartaloon liittyy useita päätteitä ja muita liiteosia erillisten prepositioiden, possessiivipronominien ja partikkeleiden sijaan. Suomen kielessä ei myöskään ole kieliopillisia sukuja eikä siten artikkeleita. Kun tähän lisätään suomen kielen monien sanojen monimerkityksisyys ja lauseiden vapaa sanajärjestys, on helppo ennustaa, että suomen kielen kääntäjille on jatkossakin varmasti suhteessa enemmän tarvetta kuin vaikka kieliparin ranska – englanti kääntäjille.

Googlen Pixel Bud -kuuloke kuulostaa edistykselliseltä ja varmasti helpottaa ihmisten elämää esimerkiksi matkoilla. Tekniset edistysaskeleet lisäävät myös kääntäjän työn tuottavuutta, mutta kaiken tekoälyhypetyksen keskelläkin mieleen tulee Osmo A. Wiion lanseeraama laki tulevaisuuden ennustamisesta: ”Lähitulevaisuus yliarvioidaan ja kaukainen tulevaisuus aliarvioidaan”. Vielä on siis liian varhaista julistaa esimerkiksi tulkin työ tarpeettomaksi kyseisen kuulokkeen markkinoille tulon seurauksena. Meidän kääntäjien kannalta lohdullista on, että suomesta ja suomeen kääntäminen on vielä pitkään ihmistä vaativaa työtä.

Hannu Hakala