Tulkin ammattitaidon merkityksestä

Mediassa on ollut näkyvästi esillä puutteellinen tulkkaus turvapaikkapäätösten yhteydessä. Asioimis- ja oikeustulkkauksen ongelmat, mm. tulkkeina toimiville maksettujen palkkioiden pienuus, on nostettu esille. Yhtä tärkeää tulkin ammattitaito on myös liikemaailmassa. Linco kieliammattilaiset keskustelivat aiheesta omassa tapaamisessaan elokuun lopulla.

Ammattitaitoinen tulkki osaa hyvin, paitsi tulkkaamansa kielet, myös tulkin ammattietiikan. Tulkki valmistautuu tulkkaustilanteisiin tutustumalla alan sanastoon. Hän muistaa myös roolinsa tulkkina eikä vastaa kysymyksiin itsenäisesti, vaikka tietäisikin vastauksen. Hänen roolinsa on välittää kahden neuvotteluja tai keskusteluja käyvän osapuolen ajatukset toisilleen. Hän voi myös auttaa ehkäisemään kulttuurieroista johtuvia väärinkäsityksiä. Jos yrityksellä ei ole riittävää kielitaitoa uusille markkinoille tai neuvotteluihin yhteistyökumppaneiden kanssa, kannattaa palkata ammattitulkki avuksi.